บัญชีชั้นต้น และความเข้าใจ ก่อนทำรายงาน

คือ การทำรายงานบัญชีขั้นต้น (Accounting) นั้นเป็นขั้นตอนการจดบันทึกรายการหรือเหตุการณ์และรายการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อกับเรื่องของเงินไว้จัดหมวดหมู่รายการเหล่านั้นทำการสรุปผลรวมทั้งตีความหมายขอผลนั้นเพื่อเป็นข้อสุปในชั้นต้น

ประเภทและความเป็นมาของ

การบัญชีตามหลักแบ่งออกเป็น 3 ยุค ตามทฤษฏีที่เปลี่ยนแปลงดังนี้

  1. ยุคก่อนระบบบัญชีคู่ ก่อนคริสศักราชจนถึงศตวรรษที่ 13 พบว่ามีการจดบันทึกข้อมูลทางบัญชีจาการค้าของคนสมัยก่อนและมีการบันทึกลงบนแผนขี้ผึ้ง
  2. ยุคระบบบัญชีคู่ ต่อจากปลายศตวรรษที่ 13 มีการคิดค้นเริ่มใช้กระดาษมาจดบัญชีการค้าและมีเศรษฐกิจที่เฟื่องฟูรวมไปด้วยร้านค้าขาย มีการขนส่งทางเรือละการลงทุนกันอย่างมั่งคั่งซึ่งทำให้การบัญชีเริ่มมีทฤษฏีหลักการสอนตั้งแต่ยุคกลางเป็นต้นมา
  3. ปัจจุบัน ศตวรรษที่ 21 ต่อเนื่องจากยุคกลาง มีระบบบัญชีที่มากมาย มีการลงทุนทำโรงงานอุตสากรรมใหนหลายๆประเทศซึ่งก่อให้เกิดการบัญชีที่แน่นอน ซึ่งในสมัยปัจจุบันนั้นมีการจดบันทึกทั้งในกระดาษ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ซึ่งมีเทคโนโลยีล้ำสมัย แลในเรื่องของการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ความต้องการทางบัญชีมีมากขึ้น และวัตถุประสงค์ของข้อมูลทางบัญชีเปลี่ยนไปจากเดิมผู้บริหารเป็นผู้ใช้ข้อมูลมาเป็นผู้ลงทุนเจ้าหนี้ และรัฐบาลหรือประเทศเป็นผู้ใช้ข้อมูลทางการบัญชี

ทำไมต้องจ้างทำรายงานบัญชี

เพราะในสมัยปัจจุบันการทำบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากผู้ที่มีธุรกิจมากมายไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใหนก็ต้องชั้นการทำบัญชีชั้นต้นเพื่อสรุปประมวลผลที่ได้ออกมาเพื่อจะได้รู้กำลังเงินหรือสินทรัพย์ได้วางแผนต่อไปในการทำบัญชีขั้นสูง

ซึ่งการทำบัญชีนั้นสำคัญก็จริงแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการทำรายบัญชีขั้นต้นเพื่อเป็นข้อสรุปและต่อยอดให้ไปต่อได้ซึ่งการทำรายงานบัญชีนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากแต่ในปัจจุบันมีเว็บไซต์หรือบริษัทที่พร้อมจะทำรายงานการบัญชีเช่น ihatereport.com เป็นบริษัทรับทำรายงานที่ดีที่สุดในประเทศไทย สามารถทำรายงานได้ทุกแบบตามสั่ง ภาษาที่ใช้ทำรายงานได้หลายภาษาตามข้อตกลงนอกจากนี้ยังรับทำรายงานระดับปริญาตรีและโทด้วย

 

© 2019 รับทำรายงาน รับจ้างทำรายงาน เน้นคุณภาพ