อัตราค่าบริการรับทำรายงาน

การรับทำรายงานที่เน้นคุณภาพรวดเร็วทันเวลาราคาถูก งานที่เราทำออกมาทุกรายงานที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจให้เราเป็นผู้ทำรายงานให้กับท่านราคาเป็นกันเองเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกคนเราเต็มใจที่จะรับทุกคำติชมจากทุกท่าน ค่าบริการจึงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยทั้งนี้ในตารางข้างล่างเป็นเพียงอัตราโดยประมาณเท่านั้นโดยตั้งอยู่บนสมมุติฐานว่ามีเนื้อหาเต็มหน้ารับทำรายงานเสนอราคาคิดเริ่มต้นหน้าล่ะ 3,000 บาท และกำหนดเวลาส่งรายงานชำระเงินเพื่อเริ่มงาน ค่าใช้จ่ายจริงอาจต่ำหรือสูงกว่าในตารางหากลูกค้าสนใจใช้บริการเพื่อให้ทางบริษัทฯประเมินค่าใช้จ่ายตามเนื้องานจริง โดยแบ่งชำระ 3 งวดดังนี้

อัตราค่าบริการ รับทำรายงาน
ประเภท รับจ้างทำรายงาน ก่อนเริ่มงาน (งวดที่ 1) ส่งตัวอย่างงาน (งวดที่ 2) งานเสร็จ (งวดที่ 3)
รับทำรายงาน บัญชีชั้นต้นถึงชั้นสูง 50 % 40 % 10 %
รับทำรายงาน การจัดการเชิงวิเคราะห์ 50 % 40 % 10 %
รับทำรายงาน ห้าบท 50 % 40 % 10 %
รับทำรายงาน เชิงวิชาการ 50 % 40 % 10 %
รับทำรายงาน ระดับปริญญาตรีและโท 50 % 40 % 10 %
รับจ้างทำรายงาน อื่นๆหรือสั่งทำได้ 50 % 40 % 10 %

 

หมายเหตุ: ราคาที่เรากำหนดไว้ตารางนั้นเป็นตัวอย่างการรับทำรายงานเท่านั้น ราคาจริงขึ้นอยู่กับเนื้องานที่เราได้รับมอบหมายจากท่านหลังจากติดต่อเรามาแล้วตกลงราคากันผ่านช่องทางการติดต่อแล้วถือว่าราคาดังกล่าวที่เราได้แจ้งไปนั้นเป็นการคำนวนราคาจากชิ้นงานของท่านตามความเหมาะสมแล้ว

รับจ้างทำรายงานด่วน

กรุณากรอกรชื่อผู้ว่าจ้าง
อีเมลของผู้ว่าจ้างที่สามารถติดต่อได้
© 2019 รับทำรายงาน รับจ้างทำรายงาน เน้นคุณภาพ